Search

BUJKU

Komuna e Mitrovicës vazhdon mbështetjen e fermerëve

Në kuadër të realizimit të projekteve dhe planeve zhvillimore në sektorin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Komuna e Mitrovicës realizoi projektin...

Read More

EKONOMI

OAK adreson problemet me konkurrencën jolojale në AKK

Problemet me të cilat po ballafaqohen bizneset në raport me konkurrencën jolojale, e me theks të veçantë bizneset e sektorit të qeramikës ishin tema kryesore e...

Read More

MJEDIS

SHËNDET

TURIZËM

Pse duhet investuar në resurset turistike në Deçan?

Shkruan: MSc. Adem Lushaj Turizmi si një proces, me zgjerimin e vet zhvillimor, viteve të fundit është shndërruar në industri globale. Zhvillimi i turizmit është...

Read More

TEKNOLOGJI

Makineria për përgatitjen e bukës

Qëllimi i teknologjisë së drithërave, miellit dhe prodhimeve të tjera të përftuara prej tyre është përpunimi i lëndëve të para (drithi, mielli etj) deri në...

Read More