Search

Tag: , , , , ,

Gratë rurale në Kosovë krijojnë vende pune dhe jetesë më të mirë

Është një rrëfim i shpeshtë në Kosovën e pasluftës. Pasi rindërtojnë shtëpitë dhe jetët, pasi fëmijët e tyre rriten dhe bëhen të pavarur, gratë...

Të rejat e angazhuara në agrobiznes i kontribuojnë zhvillimit të sektorit dhe ndryshimeve shoqërore

“Që kur kam qenë fëmijë kam punuar përkrah familjes time me grumbullimin e bimëve mjekësore aromatike. Është punë e mirë, e përshtatshme për të gjitha...