Search

Natyra Farm një storie suksesi

482

Storie suksesi nga “Programi për Zhvillim Rural 2014-2020”

Ferma për prodhimin e qumështit “Natyra Farm”, me mbështetjen financiare të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR), ka shtuar kapacitetet prodhuese të qumështit dhe ka modernizuar teknologjinë e mjeljes dhe të ruajtjes së qumështit, duke përdorur edhe energjinë e diellit.