Search

Qethja e deleve në fermën e Ismet Kastratit në fshatin Zatriq, Komuna e Rahovecit

161

Ismet Kastrati nga fshati Zatriq i Komunës së Rahovecit është fermer blegtorë i cili kryesisht miret me rritjen e bagëtive të imëta. Ai tani është duke bërë procesin e qethjes së deleve i cili zakonisht qethen një herë në vit, por ka vende ku qethen edhe më shumë se njëherë në vit. Pëmes kësaj qethje, deleve ju mundëson gjatësi më të madhe të fijes së leshit dhe në ndërkohë ky lesh është më i formuar dhe më i mirë për përpunim të mëtejmë.

Delet qethen në kohën më të përshtatshme për qethje, zakonisht në fund të pranverës dhe fillim të verës (fundi i muajit maj dhe fillimi i qershorit), kurse në vendet ku delet qethen dy herë në vit, qethja organizohet në pranverë dhe vjeshtë.

Në rastet kur delet qethen një herë në vit ky operacion mund të kryhet edhe më herët, nëse lejojnë kushtet, mirëpo mund të kryhet edhe më vonë nëse nuk lejojnë kushtet atmosferike.\\GazetaBujku\\
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *