Search

Merimanga e çiklaminit në dredhëz [Phytonemus pallidus]

208

Megjithëse më e rrallë se këpusha e zakonshme, merimangat e ciklaminit mund të shkaktojnë probleme të rëndësishme në luleshtrydhe. Meqenëse rriten mirë në lagështi, ato janë kryesisht dëmtues të serrave. Megjithatë mund të gjenden dhe në fushë, zakonisht në materialin e infektuar nga fidanishtet. I gjithë cikli i jetës është më pak se 3 javë, kështu që kur popullatat zënë vend mund të rriten me shpejtësi.

Dëmtimi

Gjethet duken të vogla dhe të rrudhura, lulet vyshken dhe frutat tkurren duke lënë farat e dala. Kur këto shenja shfaqen do të jetë shumë vonë për të kufizuar dëmin, prandaj merimangat e ciklaminit duhet të menaxhohen duke i kushtuar rëndësi parandalimit të tyre. Trajtimet duhet të bëhen kur 1 në 10 gjethe tregon përhapje të merimangës.

Masat në kuadrin e praktikave të mira bujqësore dhe menaxhimit të integruar të dëmtuesve

Përdor fidanë të certifikuara pa merimanga.

Përdor dendësinë 6-7 bimë për metër katror.

Mbaj parasysh që ftohja para mbjelljes (vernalizimi) nxit drejtpërdrejt fuqinë e bimës.

Përdor këpusha grabitqare që mund të pakësojnë popullatat e këpushave pa përdorimin pesticideve.

Trajto bimët e ftohura nga fidanishtja (-2°C) për 7 minuta në banjë me ujë të ngrohtë (49°C), hiq dheun, pastaj zhyt bimët në ujë të ftohtë para mbjelljes • Lufto barërat e këqija në fushë dhe rreth saj.

Mbrojtja kimike (kur është e domosdoshme)

Përdor spërkatjet natyrore me rozmarinë; vajrat minerale janë të pranueshme për luleshtrydhet e certifikuara nga ana organike.

Mos spërkat në mënyrë të panevojshme; trajto vetëm pjesët e prekura të parcelës.

Kryej rotacion të pesticideve që përmbajnë Abamectin, Bifenazate, Fenpyroximate, Hexythiazox, ose Spirodiclofen.

Shembuj të pesticideve janë dhënë më poshtë.

Lexo me kujdes etiketën e pesticidit para përdorimit!
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *