Search

Kosova shquhet për një biodiversitet të pasur

144

Pozita gjeografike, faktorët gjeologjik, pedologjik, hidrologjik, relievi dhe klima, janë disa prej faktorëve që kanë mundësuar që Kosova të ketë një diversitet të pasur biologjik dhe peizazhor me një llojllojshmëri të mirë floristike, vegjetative dhe faunistike.

Rrjeti kombëtar i zonave të mbrojtura përbëhet prej 97 zonave të natyrës me sipërfaqe 47.842.34 ha ose 4.39 % e territorit të Kosovës. /Gazeta Bujku

 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *