Search

Dita botërore kundër shkretëzimit dhe thatësirës

157

Sot, me 17 qershor në mbarë botën shënohet Dita Botërore e Luftës kundër Shkretëzimit dhe Thatësirës, qëllimi i së cilës është rritja e ndërgjegjësimit të komuniteteve mbi përpjekjet ndërkombëtare në luftën kundër shkretëzimit të tokës.

Kjo ditë duhet të na kujtojë të gjithëve se neutralizimi i degradimit të tokës arrihet përmes zgjidhjes së problemeve, përfshirjes aktive të komuniteteve dhe bashkëpunimit në të gjithë nivelet.

Tema për këtë vit që do të jetë fokus diskutimi është “Të kultivojmë së bashku të ardhmen”.

Çfarë parashikojmë në një botë ku neutraliteti i degradimit të tokës siguron një bazë solide për reduktimin e varfërisë, ushqimin, sigurinë e ujit si dhe zbutjen dhe adaptimin e ndryshimeve klimatike?

Çfarë është Shkretëtirëzimi?

Shkretëtirëzimi është degradimi i tokës në fusha të ndryshme si e thatë, gjysmë-thatë dhe e thatë nën-lagështi. Kryesisht, ajo është shkaktuar nga aktivitetet njerëzore dhe pastaj nga ndryshimet klimatike. Kjo nuk do të thotë zgjerim i shkretëtirave ekzistuese, por është shkaktuar për shkak të ekosistemeve të tokës së thatë, shpyllëzimit, kullotjes, praktikave të këqija të ujitjes, etj. gjë që ndikon në produktivitetin e tokës.

Çështjet kyçe 

Tokë dhe thatësi – Deri në vitin 2025, 1.8 miliardë njerëz do të përjetojnë mungesë absolute të ujit dhe 2/3 e botës do të jetojnë nën kushte të duhura me ujë.

Toka dhe siguria njerëzore – Deri në vitin 2045 rreth 135 milionë njerëz mund të zhvendosen si rezultat i shkretimit.

Toka dhe klima – Rivendosja e tokave të ekosistemeve të degraduara ka potencialin për të ruajtur deri në 3 miliardë tonë karbon në vit.

Agjenda për Zhvillim të Qëndrueshëm 2030 deklaron se “ne jemi të vendosur të mbrojmë planetin nga degradimi, duke përfshirë konsumin dhe prodhimin e qëndrueshëm, duke menaxhuar në mënyrë të qëndrueshme burimet natyrore dhe duke ndërmarrë veprime urgjente për ndryshimet klimatike, në mënyrë që të mbështesin nevojat e sotme për gjenerata të ardhshme”. Në mënyrë të veçantë, objektivi i 15-të thekson vendosmërinë tonë për të ndaluar dhe për të përmbysur degradimin e tokës. /Motilokal/

https://www.motilokal.com/lajmet/72/dita-boterore-kunder-shkretezimit-dhe-thatesires
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *