Search

Category: OPINION

Rehabilitimi i pemëve të gështenjës dhe roli i pronarit

Nga Shpend Nikoçi Në gjendjen aktuale në të cilën ndodhen, është e domosdoshme për t’u kryer ripërtëritja e pemëve të gështenjës. Kjo ripërtëritje...

A mund të realizohet ruajtja e kultivarit tradicional të gështenjës së Tropojës?

Nga Shpend Nikoçi Misioni i shoqatës është sigurimi i trashëgimisë gjenetike të kultivarit tradicional, i cili kërkon detyrimisht rehabilitimin e pemëve të...

Përftimet nga zhvillimi i agroindustrisë

Nga Ekrem Gjokaj Pjesëmarrja e sektorit të bujqësisë në Bruto Prodhimin Vendor mbetet jashtëzakonisht e rëndësishme. Sektori i bujqësisë luan rol dominues edhe...

Buxhet i mbijetesës apo buxhet social

Nga Mr. Lulzim A. Beqiri Buxheti shtetëror është një nga instrumentet më të rëndësishme ekonomike i Republikës së Kosovës, i cili përgatitet nga Ministria e...

Pse po reklamohen produktet serbe në Kosovë?

Nga Mr. Lulzim A. Beqiri “Edhe sikur ajri i pastër të vinte vetëm nga Serbia dhe jeta ime të ishte e varur prej tij, të isha shqiptare nuk do ta blija! Do të më...

Simbioza ‘Bashkimi Evropian’ drejt fundit?

Nga Besnik Avdiaj Ky është hapi i parë drejt ndryshimit të hartës së bashkëpunimit politik, ekonomik dhe të sigurisë mes shteteve të Evropës. Kjo i hap derën...

Edhe Shqipëria duhet tu vendosë 100 për qind taksë produkteve të Serbisë!

Pas vendosjes së taksës 100% për të gjitha produktet serbe, shqiptarët duhet të marrin hapin e radhës. Pas Kosovës, radhën e ka Republika e Shqipërisë. Në...

Gështenja pasuri e humbur – ëndërr e vrarë

Nga Shpend Nikoçi Gështenja ka dëshmuar historikisht zhvillim ekonomik, përparimit social, qytetërim  lokal, mbartë kapacitete dhe potenciale eko-turistike e...

Vështrim mbi degradimin e pyjeve në Kosovë dhe rekomandime për shfrytëzim të drejtë të tyre

Duke marrë parasysh rrethanat të cilat e karakterizojnë zhvillimin e shoqërisë Kosovare, në veçanti zhvillimin ekonomik, si në të kaluarën por edhe tani,...

Koha e prodhueseve e vendimi i qytetarëve

Nga Mr. Lulzim A. Beqiri Prodhuesit e Kosovës, edhe pse të paktë në numër në vazhdimësi janë përballur me pengesa të shumta sa i përket konkurrencës së...