Search

Category: Industri

Çmimi nën kosto të prodhimit rrezikon bizneset dhe ulë kualitetin në treg

Adresimi i problemeve të identifikuara nga  bizneset anëtare dhe gjetja e zgjidhjeve më të përshtatshme për të gjitha palët e interesit janë ndër arsyet...