Search

Category: Blegtori

IADK dhe Komuna e Ferizajt shpërndajnë makina mjelëse

IADK po vazhdon me kompletimin e grantit për pesë përfituesit nga komuna e Ferizajt, pas shpërndarjes së laktofrizave dhe bidonave për ruajtjen e qumështit më...

Majmëria e viçave

Është veprimtari e cila arrihet në mënyrë të organizuar dhe zakonisht për trashje ndahen viçat e racave qumështore dhe të atyre me veti të kombinuara...

Raca e gjedhit Linkolni i Kuq

Është me prejardhje nga krahina e Linkolnit, në pjesën lindore të Anglisë, pra është racë mishatake angleze. Në fillim, populacioni i ri i formuar me ngjyrë...

Njihuni me racën e gjedhit Aberdin-Angus

Është racë tipike mishatake, me ngjyrë të zezë, të dy gjinitë janë pa brirë dhe kjo është veti dominuese. Prejardhjen e ka nga pjesa veri lindore e...

Mufloni evropian [Ovis Musimon]

Është kafshë me madhësi mesatare, mjaft e zhvilluar, vitale dhe mjaft e gjindshme. Është formë e egër paraardhëse e deles që jeton edhe sot në regjionin e...

Rëndësia ekonomike e gjedhtarisë

Gjedhtaria është lëmi e rëndësishme e blegtorisë, prodhimtaria e së cilës merr pjesë me 50-60% në prodhimtarinë e gjithëmbarshme të bujqësisë në shumë...

Ferma për prodhimin e qumështit në fshatin Ballovc të komunës së Podujevës

Ferma për prodhimin e qumështit në fshatin Ballovc të komunës së Podujevës. Vlen të potencohet se përveç ushqimit voluminoz dhe të koncentruar, Tefiku, ju...

Këshilla për fermerët që mbarështojnë bagëti të imta

Për fermat e dhënëve Kjo është periudha për përzgjedhjen e qengjave femra që do të mbahen për remont dhe qengjave meshkuj për ndërzim. Qengjat meshkuj që do...

Maqedoni, blegtorët nuk duan subvencione, por çmim të volitshëm për qengjin

Nuk na duhen subvencione, por çmim i volitshëm blerës për qengjin, thonë rritësit e dhenve të cilët sot në Ministrinë e Bujqësisë për të tretën herë do...

Njihuni me racën e gjedheve Braonsvis [Brown Swiss]

Gjedhi i murrmë zviceran (Braonsvis) është racë me shprehje të lartë të vetive të kombinuara dhe me prodhim të shprehur të qumështit. Ka prejardhje prej...