Search

“BIOKS” kompania konsulente për grante dhe projekte, më e suksesshmja në vend

Kompania konsulente për hartimin e granteve “BIOKS” ka njoftuar për hapjen e aplikimit si dhe për procedurat e aplikimit

#Grante2020

Është hapur thirrja për aplikim për grante nga MBPZHR.

Kontakto BIOKS Consulting në numrat 048 55 11 55 dhe 048 55 22 55 për të marrë informata rreth kushteve dhe kritereve për aplikim.
Thirrja për aplikim është e hapur nga data 20.07.2020 deri 20.08.2020.